การเขียนรายงาน มีรูปแบบอย่างไร?

การเขียนรายงาน
การเขียนรายงานส่งอาจารย์ผู้สอนนั้นมีได้หลายรูปแบบ แต่สำหรับรูปแบบที่เป็นมาตราฐานที่สุดคือ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ สำหรับรูปแบบของการเขียนรายงานเชิงวิชาการนั้น เป็นรูปแบบที่เรียบง่ายแต่มีความสมบูรณ์แบบในตัวและเป็นทางการอีกด้วย
การเขียนรายงาน คือการเขียนเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าหรือปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดโดยละเอียด เพื่อให้อาจารย์ผู้สั่งงานหรือผู้สนใจทั่วไปพิจารณา โดยทั่วไปการเขียนรายงานทางวิชาการในชั้นเรียนมีเป้าหมายสำหรับอาจารย์ผู้สอนหรือผู้สั่งงานเป็นสำคัญ ลักษณะการนำเสนอรายงาน มีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบ การจัดทำรายงานประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้
1. ชื่อเรื่อง
2. ชื่อผู้ทำรายงาน
3. คำนำ
4. สารบัญ
5. บทนำ
6. เนื้อหา
7. บทสรุป
8. บรรณานุกรม
สำหรับชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องที่ดีควรเป็นชื่อเรื่องที่กะทัดรัด บอกขอบเขตของเนื้อหาที่ชัดเจน และมีขอบข่ายที่แน่นอน ชื่อผู้ทำรายงาน ผู้ทำรายงานอาจเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ตามการสั่งงานของผู้สอน อีกทั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ต้องเขียนชื่ออาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง ห้ามสะกดผิด
ดังนั้นการเขียนรายงานส่งอาจารย์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป …

การนอนหลับและความฝัน มีบทบาทกับอารมณ์และความรู้สึก

การนอนหลับและความฝัน
เชื่อว่าทุกๆคนคงเคยฝันกันมาในทุกรูปแบบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นฝันดี ฝันร้าย ฝันว่าแต่งงาน ฝันว่าโดนไล่ล่า ฝันว่าวิ่งหนีอะไรสักอย่าง ฝันว่าโดนผีหลอก ฝันว่าถูกหวย ฝันว่าได้ทอง ฝันว่าเหาะได้ ฝันว่าเป็นการ์ตูนหรืออะไรก็แล้วแต่ คงจะเคยฝันกันมาบ้างแล้ว และในบางความฝันอาจจะทำให้เราสะดุ้งตื่นหรือรู้สึกเหนื่อยมากๆบ้างก็มี

ความฝันจะเป็นสิ่งที่คอยกำหนดให้กับเราได้ว่า เมื่อเราตื่นมาเร้าจะรู้สึกกระฉับกระเฉง หรือรู้สึกเหนื่อยหน่ายไม่มีแรง ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าความฝันเป็นสิ่งที่สามารถเข้าไปทำให้อารมณ์ของเราแปรปรวนไปตามความฝันได้ ก็อย่างที่บอกข้างต้นว่าคุณอาจเคยฝันว่าโดนไล่ล่าคุณวิ่งหนีสุดชีวิต พอคุณตื่นมาหรือสะดุ้งตื่นมาบางครั้งคุณก็จะรู้สึกเหนื่อยมากๆ รู้สึกอ่อนล้าไปหมด

นั่นแหละคะความฝันเข้ามามีบทบาทกับอารมณ์และความรู้สึกของเราแล้ว การที่คนเราฝันก็เพื่อเป็นการที่ร่างกานความคิดหรืออะไรก็แล้วแต่ปลดปล่อยความต้องการของเราออกมา ซึ่งคนเรานั้นมีความต้องการในแบบของตนเองมีความคิดความฝันที่บางทีก็ไม่อาจบอกใครได้ การฝันก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ร่างกายทำให้เราได้ปลดปล่อยออกมา

ดังนั้นในยามที่เราหลับและเราฝัน ต่อให้เราหลับลึกสักแค่ไหน หรือฝันดีมากขนาดไหน ถ้าจู่ๆร่างกายอยู่ดีๆก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาละก็ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดได้ หรือทำให้อารมณ์ของเราในตอนกลางวันฉุนเฉียวหรือหงุดหงิดไปเลยก็ได้…

การปลูกถ่ายหัวใจ คืออะไร?

การปลูกถ่ายหัวใจ
การปลูกถ่ายหัวใจ เป็นการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนถ่ายหัวใจให้แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจ เช่น ผุ้ป่วยโรคหัวใจ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ เป็นต้น สำหรับหัวใจที่นำมาใช้เปลี่ยนให้กับผู้ป่วยมักจะนำหัวใจของคนที่มีสภาพปกติ แต่เสียชีวิตกะทันหันด้วยอุบัติเหตุ ซึ่งจะต้องผ่าตัดเอาหัวใจดวงใหม่ไปใส่ไว้แทนที่หัวใจดวงเดิม

ปัญหาที่พบในการปลูกถ่ายหัวใจ คือ การขาดแคลนหัวใจที่จะนำมาใช้ในการปลูกถ่ายหัวใจ การดูแลและปฏิบัติตนหลังการปลูกถ่ายหัวใจอย่างเคร่งครัด และปัญหาค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูง จึงไม่สามารถปลูกถ่ายหัวใจได้ทุกคน ปลูกถ่ายหัวใจได้เพียงผู้ป่วยบางส่วนเท่านั้น


การปลูกถ่ายหัวใจก็ได้มีการพัฒนาขึ้นไปมากจากสมัยก่อน ร้อยละ 80 ผู้ป่วยสามารถอยู่รอดได้ 1 ปี ร้อยละ 70 อยู่รอดได้ 5 ปี ร้อยละ 50 อยู่รอดได้ 10 ปี ร้อยละ 15 อยู่รอดได้ 20 ปี ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ขึ้นอยู่กับการดูแลและปฏิบัติตนเองอย่างเคร่งครัดหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ …

การป้องกันตนเองจากโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) เกิดจากเซลล์สมองที่ตายทำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือโรคที่หลายคนรู้จักว่าโรคสมองเสื่อม ซึ่งสมองไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเพราะเซลล์สมองตายส่งผลกระทบต่ออารมณ์ ความเคลื่อนไหว ความอ่อนไหว ความทรงจำจนอาจจะรุนแรงถึงขั้นทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้และในระยะสุดท้ายผู้ป่วยจะสูญเสียความทรงจำ

เมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์ ร้อยละ 25 ของผู้ป่วยอายุ 85 ปีป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ อีกทั้งยังเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเรื้อรัง ถ้าหากเป็นโรคนี้ร่วมด้วยก็ยิ่งมีโอกาสทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์และสูญเสียความทรงจำ ควรควบคุมความดันให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และกรรมพันธุ์ หากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคอัลไซเมอร์ก็จะมีโอกาสเสี่ยงเช่นกัน


สำหรับการป้องกันตอนเองจากโรคอัลไซเมอร์ที่ดีที่สุดคือ การดูแลสุขภาพของตนเอง ควรรับประทานอาหารที่บำรุงสมองเป็นประจำเพื่อเป้นการบำรุงและกระตุ้นเซลล์สมองไม่ให้ตายได้ หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง ของทอด อาหารเค็มจัด หวานจัด และอาหารหมักดอง ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและควรจัดการกับความเครียดของตนเอง

เพราะฉะนั้นโรคอัลไซเมอร์จึงเป็นโรคที่ใครหลายคนกลัวแต่เราก็สามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลตนเอง และคนรอบข้างต้องรู้จักใส่ใจหากต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย เพราะในระยะแรกอาจจะก้าวร้าว อารมณ์แปรปรวน ดูแลยาก แต่ต้องเอาใจใส่ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์อยู่เสมอ…

การร้อยไหมรักษาความสาวของคุณได้

การร้อยไหม
ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีที่นำมาใช้กับเรื่องความสวยความงามนั้น มีเข้ามาอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าให้ใส่ ทำหน้าให้เด้ง ทำหน้าให้ตึง ลดรอยเหี่ยวย่น ตีนกา จุดต่างดำ เติมนู่น ตัดนี่ ก็สามารถทำได้ง่ายๆสบายๆเลยที่เดียว อย่างเช่นการร้อยไหมราคาถูก ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสาวๆที่ยังหวงความสาวของคุณอยู่

ถ้าคุณอยากรักษาความสาวของคุณเอาไว้นานๆ ไม่อยากให้ใบหน้าที่เหี่ยวย่นเข้ามาแทนที่ แต่เชื่อได้เลยว่า ไม่มีสาวๆคนไหนอยากแก่ หรือ อยากมีริ้วรอยบนใบหน้าอย่างแน่นอน ดังนั้น การร้อยไหมราคาถูกก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถรักษาความเต่งตึงบนใบหน้าของคุณสาวๆเอาไว้ได้ อย่างอยู่หมัดเลยทีเดียวค่ะ


ซึ่งการร้อยไหมราคาถูกนี้ สามารถทำให้ผู้ที่มีอายุกมาๆกลับมาดูหน้าอ่อนกว่าวัยได้ ช่วยในเรื่องการชะลอความแก่ได้ โดยการร้อยไหมราคาถูก จะต้องร้อยมากหรือน้อย หรือจะร้อยทั้งหมดกี่เส้นก็ตาม ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของลักษณะอายุ และสภาพผิวหน้าของแต่ละคนว่าเหมาะสมในแบบใดบ้าง ซึ่งถ้าคุณยังไม่แน่ใจสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ ruk-khunclinic

ที่นี่เค้ามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การร้อยไหมราคาถูกที่ดีเอามากๆ รับรองได้ว่า ไม่น้อยหน้าไปกว่าใครแน่นอน เพราะเค้าจะดูแลและให้คำปรึกษาคุณเป็นอย่างดี ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการ้อยไหมราคาถูก และตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นต่างๆอีกมากมายไว้เพื่อเอาใจคุณลูกค้า …