คำสันธาน คืออะไร?

คำสันธาน เรามักจะคุ้นๆหู เหมือนเคยได้เรียนมาสมัยเด็กๆ ว่าคำสันธานคืออะไร มีกี่ชนิด และไว้ใช้อย่างไรบ้าง ซึ่งความจริงแล้วคำสันธานนั้นถูกแทรกซึมในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา โดยที่เราไม่รู้ เพราะหน้าที่หนักๆ ของคำสันธานคือเอาไว้เชื่อมประโยค

คำสันธาน คือ คำที่เราใช้เชื่อม ประโยคกับประโยค หรือเราใช้เชื่อมกลุ่มคำกับกลุ่มคำให้มีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน เช่น หรือ และ กับ แต่ ดังนั้น เพื่อ เพราะฉะนั้น ถ้า…ก็… พอ…ก็… อย่างไรก็ตาม ระหว่าง อย่างไรก็ดี
• ถ้าเธอไม่ไปงานเลี้ยง ก็ไม่ต้องมาคุยกับฉันอีก
• พ่อและแม่กำลังทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูก
• พอพระอาทิตย์ตกดินก็ต้องกลับบ้าน
• เรื่องระหว่างเราคงเป็นไปไม่ได้
• ขนมหรือนมอันไหนมีประโยชน์มากกว่ากัน

หน้าที่ของคำสันธานมีหลายอย่างคือ
1. ใช้เชื่อมคำกับคำให้ติดต่อกัน เช่น พ่อและแม่เป็นคนส่งลูกเรียนหนังสือ
2. ใช้เชื่อมคำกับกลุ่มคำ หรือใช้เชื่อมกลุ่มคำกับกลุ่มคำ เช่น พ่อและคณะทัวร์จะไปศึกษาดูงานที่สิงคโปร์
3. ใช้เชื่อมประโยคให้เกี่ยวเนื่องกัน และใจความสละสลวย
ดังนั้นคำสันธานจึงไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะเข้าใจและเรียนรู้ เพราะเป็นสิ่งที่เราใช้ทุกวันอยู่ในกิจวัตรประจำวันของเรา ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทยของเรา เราจึงต้องรู้จักและเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป