รู้หรือไม่? เต้าหู้แบบญี่ปุ่น มีกี่ชนิด

เต้าหู้แบบญี่ปุ่น
1. เต้าหู้คินุ : เป็นเต้าหู้ชนิดอ่อน มีเนื้อที่เรียบ เนียน นิ่ม และละเอียด โดยลักษณะของเนื้อเต้าหู้นั้นจะคล้ายๆกับเต้าหู้อ่อนของคนไทย คำว่า ” คินุ ” ในภาษาญี่ปุ่นหมายความว่า ผ้าไหม ซึ่งเกิดมาจากการผลิต เพราะในการผลิตเต้าหู้คินุในสมัยก่อนจะใช้ผ้าไหมที่มีเนื้อละเอียดมาใช้สำหรับกรองกรองน้ำเต้าหู้เพื่อให้ได้เต้าหู้ที่มีเนื้อเนียนละเอียด

2. เต้าหู้โมเมน : เต้าหู้โมเมนนี้ก็เป็นเต้าหู้ชนิดนี้มีเนื้อนิ่มเหมือนกัน แต่ลักษณะของเนื้อจะมีลักษณะที่หยาบกว่าเต้าหู้ คินุ โดนคำว่า ” โมเมน ” ในภาษาญี่ปุ่นจะแปลว่า ผ้าฝ้าย ซึ่งคำว่า โมเมนก็มาจาก กรรมวิธีในการผลิตเต้าหู้เช่นกัน คือเค้าจะใช้ผ้าฝ้านในการกรองน้ำเต้าหู้เพื่อให้ได้เนื้อเต้าหู้ที่ไม่ละเอียดจนเกินไป


3. เต้าหู้ยากิ : เต้าหู้ยากิจะเป็นเต้าหู้ที่มีเนื้อคล้ายกับเต้าหู้ โมเมน เพียงแต่เต้าหู้ยากินี้ชาวญี่ปุ่นจะนำไปย่างไปอ่อนๆ …