ทำอย่างไรเมื่อเด็กติดเกมส์?

พ่อแม่หรือผู้ปกครองหลายคนกำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมส์ที่ไม่รู้จะหาทางออกและแก้ไขปัยหานี้อย่างไรจึงจะได้ผลและถูกต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ พ่อแม่หรือผู้ปกครองจึงควรหาแนวทางและค่อยๆ แก้ปัญหาไปอย่าใจร้อนเพราะต้องใช้เวลารักษาอาการติดเกมส์ของเด็ก แต่คงไปห้ามไม่ให้เล่นเกมส์เด็ดขาดคงไม่ได้ อาจจะมีเล่นบ้างแต่ไม่ถึงกับติดมากมาย

เกมส์กับเด็กเป็นของคู่กัน เพราะเด็กยังอยู่ในช่วงของวัยที่กำลังซน สนุก ชอบเล่นเกมส์ และต้องเอาชนะเกมส์ให้ได้ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็ดอยากเล่นเกมส์ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะชนะ หรือมีระดับเวลที่สูงจะได้ชนะคนอื่นจนลืมหน้าที่ของตนเองที่ต้องเรียนหนังสือ ทานข้าว เพราะเด็กบางคนเล่นเกมส์จนไม่เป็นอันทำอะไรเลย แต่เด็กบางคนก็รู้จักใช้เกมส์ให้เป็นประโยชน์โดยการหาเงิน หายของในเกมส์เป็นเงินจริงได้

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

การที่จะฝึกนิสัยของเด็กให้มีระเบียบวินัย รู้จักการแบ่งเวลาเล่นเกมส์นั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอาศัยความหนักแน่นและความอดทนของพ่อแม่และผู้ปกครอง ต้องรู้จักสอนให้เค้ารู้ว่าถ้าติดเกมส์มากเกินไปจะส่งผลเสียอย่างไร และทำยังไงถึงจะฝึกให้เค้าแบ่งเวลาเล่นเกมส์ในแต่ละวันในปริมาณที่เหมาะสม อาจจะมีสิ่งที่มีกระตุ้น สิ่งเร้าที่ทำให้เค้าสละการเล่นเกมส์ได้ แต่ก็ยังคงได้เล่นเกมส์อยู่แต่ไม่ได้เล่นทั้งวันทั้งคืน ควรพูดกับเขาดีๆ ไม่ควรทำการรุนแรงกับเด็ก เพราะเด็กจะยิ่งฝังใจและดื้อรั้นมากขึ้นไปอีกจนจะดูแลควบคุมยาก

เพราะฉะนั้นพ่อแม่และผู้ปกครองที่จะดูแลบุตรหลานที่กำลังเป็นเด็กติดเกมส์นั้นต้องใจเย็นๆ และรู้ว่าเขาชอบอะไรที่จะมาเบี่ยงประเด็นหรือเป็นสิ่งเร้าได้มากกว่าเรื่องเกมส์และสอนให้รู้ถึงโทษของการติดเกมส์มากเกินไปให้เขาได้รู้จักอย่างแท้จริงจะได้ไม่เอาเป็นตัวอย่างที่ผิดๆ อีกต่อไป