การป้องกันตนเองจากโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) เกิดจากเซลล์สมองที่ตายทำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือโรคที่หลายคนรู้จักว่าโรคสมองเสื่อม ซึ่งสมองไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเพราะเซลล์สมองตายส่งผลกระทบต่ออารมณ์ ความเคลื่อนไหว ความอ่อนไหว ความทรงจำจนอาจจะรุนแรงถึงขั้นทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้และในระยะสุดท้ายผู้ป่วยจะสูญเสียความทรงจำ

เมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์ ร้อยละ 25 ของผู้ป่วยอายุ 85 ปีป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ อีกทั้งยังเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเรื้อรัง ถ้าหากเป็นโรคนี้ร่วมด้วยก็ยิ่งมีโอกาสทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์และสูญเสียความทรงจำ ควรควบคุมความดันให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และกรรมพันธุ์ หากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคอัลไซเมอร์ก็จะมีโอกาสเสี่ยงเช่นกัน


สำหรับการป้องกันตอนเองจากโรคอัลไซเมอร์ที่ดีที่สุดคือ การดูแลสุขภาพของตนเอง ควรรับประทานอาหารที่บำรุงสมองเป็นประจำเพื่อเป้นการบำรุงและกระตุ้นเซลล์สมองไม่ให้ตายได้ หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง ของทอด อาหารเค็มจัด หวานจัด และอาหารหมักดอง ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและควรจัดการกับความเครียดของตนเอง

เพราะฉะนั้นโรคอัลไซเมอร์จึงเป็นโรคที่ใครหลายคนกลัวแต่เราก็สามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลตนเอง และคนรอบข้างต้องรู้จักใส่ใจหากต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย เพราะในระยะแรกอาจจะก้าวร้าว อารมณ์แปรปรวน ดูแลยาก แต่ต้องเอาใจใส่ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์อยู่เสมอ